#

Φορολύσεις

Παροχή υψηλού επιπέδου λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιδιώτη, μιας μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης.

Η εταιρεία ΦΟΡΟΛΥΣΕΙΣ ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ιδιώτη, μιας μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης.

Διεύθυνση
Λεωφόρος Ειρήνης 30
16345, Ηλιούπολη, Αθήνα
Tηλ.: 210-9969970
Fax  : 210-9917394
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.